13 000 – Nollornas betydelse

Binary code data flow technology style background

DAX vände på 13 000

En insikt jag fått genom att titta på några tusen charts genom åren är att nollorna styr börsen. Det står utom all tvivel att det är så. Den svåra frågan är bara hur mycket respekt vi kommer att få på en nolla.Det finns fyra faktorer som styr detta

  1. Tyngden på nollan, 13 000 har större betydelse än 12 900
  2. Om vi har varit på nollan tidigare
  3. Lagen om alternering

Tittar vi på OMXS30 kom vi upp till 1 750, detta är ingen tyngre nivå men med tanke på att resan dit var spik rak från 1 580 är den definitivt en faktor.

Vi tittar på dessa fyra faktorer på DAX:en

1 Tyngden på nollan

Ju mindre siffror före nollan desto tyngre, det innebär att

  • 10 000 är tyngre än 13 000

En enkel etta framför har störst betydelse, dvs

  • 1
  • 10
  • 100

har störst betydelse. Var platsar 13 000 i detta?

Den hamnar i kategori två, dvs det är ingen enkel etta först utan två siffror före de tre nollorna

2 Har vi varit vid nollan tidigare?

Bilden ovan visar att detta inte är första gången vi befinner oss vid 13 000. Linjen visar hur det gick när vi kom dit första gången.

Första gången vi kom upp till 13 000 dök vi 1 200 punkter men tittar vi i charten ser vi att respekten på 12 000 bara blev 200 punkter. Detta handlar om lagen om alternering.

Lagen om alternering

Denna lag innebär att om vi haft tung respekt på föregående nolla kommer vi troligtvis att få mycket mindre respekt på nästa. Om vi applicerar det på DAX så ser vi att respekten på 12 000 första gången 2017 blev liten. Då är risken stor att 13 000 får mycket större betydelse vilket den också fick, även denna träff år 2017.

Anledningen till att det är så här har att göra med kontraktion och symmetri. Detta kan jag utveckla i ett senare inlägg.

Summa sumarum

  1. 13 000 är kategori två av nollor vilket ger den rejält med tyngd generellt sett
  2. 13 000 har vi varit vid flera gånger tidigare
  3. Vi fick stor respekt på 12 500 vilket enligt alterneringslagen borde innebära att respekten inte blir speciellt stor på 13 000

Ett troligt scenario är att vi har gjort den rekyl som behövdes för att kunna ta sats och bryta 13 000. Det är alltså inte alls omöjligt att rekylbotten redan är gjord, se bild nedan.

Att vi sedan bara kommer att blåsa igenom den om vi kommer upp dit de närmaste dagarna är inte alls självklart. Men det är däremot troligt att respekten inte blev mer än 180 punkters rekyl.