29/10 DAX Premarket

Igår vände vi på 12 986 och det är naturligtvis 13 000 som slaget står kring, se bild nedan.

Vad talar för att vi vi ska vända nedåt här, i alla fall tillfälligt?

+ RSI2 = 99.83 vilket är mycket högt och som vi ser så har vi stuckit rak upp

+ En gaptäppning även om den är svår att se sker där vi är just nu

Minussidan: Vi har ingen symmetri eller liknande som pekar på 13 000. Vi fick dessutom två dojis i daily runt 12 900 vilket gör att marknaden samlar kraft för ett nytt ben upp.

På grund av att RSI2 är så högt är ändå 13 000 en bra reversalnivå men på grund av att inget annat direkt pekar dit finns det en risk att vi piercar den innan rekylen kommer.

På nedsidan har vi en tung nivå på 12 820, se bild nedan.

Här har vi två tidigare toppar i kombination med en botten som sammanfaller. Problemet är att den ligger relativt långt bort i den volatilitet vi har just nu och når vi den idag är det ett tecken på ett rejält ras, vi kommer upp i mer än 100% daily range.

Vid nivåer som 13 000 finns alltid en risk att vi får ett rejält störtdyk. Vi har dessutom 14 dagar utan en riktigt röd dag som RSI2 vittnar om. Det psykologiska är enkelt.

  1. Det finns många som sitter med mycket öppen vinst på en relativt kort tid. För en del är det dessutom oväntat starkt
  2. Om man vill minska risk eller stänga helt, var för man det? 13 000 är naturligtvis ett logiskt val

Det finns många scenarion här och ett är att vi piercar 13 000. När traders tror att faran är över så kommer störtdyket.

I situationer som dessa är det viktigt att ha tydliga regler annars är det stor risk att man inte vågar agera alls eller gör något man sedan får ångra.

ST3.se

Det är hög tid att söka till ST3 2020. Läs mer på hemsidan st3.se.