21/10 DAX Premarket

Prognos från i fredags och hur det blev. Text i kursiv stil från i fredags.

Det troligaste scenariot jag ser framöver är att vi kommer att få en nedgång, i alla fall kortsiktigt. Men det som väger tungt i andra vågskålen är att det är mycket som talar för att detta kan ha varit starten på en riktigt stor uppgång. De brukar definieras av att de startar från mitten på sidledsrörelsen vilket denna sista uppgångsstart matchar perfekt.

Summa sumarum: Det finns en del nedsida kortsiktigt men långsiktigt finns det mycket uppsida. Det här kan bli en otroligt spännande höst.

Hur blev det?

I bilden ovan ser vi att vi fick ytterligare en doji i fredags lite längre ner än i torsdags men små skillnader.

Doji i ytterläge är alltid potentiella reversalformationer. Två dojis i rad säger oss att det råder stor osäkerhet. Samtidigt så är det inte så konstigt att vi får dessa efter en lång och brant uppgång. Det tar tid att vända på skutan. Ungefär som när man kör bil i hög hastighet och ska vända. För att vi ska vända måste vi först få stopp på bilden och innan vi kan köra åt andra hållet.

Prognosen för idag är också att vi troligtvis har nedsida att vänta. Vi har fyra små dojis i 60 premarket som skulle kunna bli en explosiv start nedåt, se bild nedan.

Vi har dessutom fått HigherLow och LowerLow-par vilket förstärker scenariot.

Egna reflektioner

Jag är lite kluven till detta. Det jag ser är att vi har många tecken på nedsida inför dagen men samtidigt så finns där en tanke om att vi ändå ska vidare uppåt. Men jag har historiskt gjort misstaget att inte låta charten tala. Det har jag bara förlorat pengar på.

Men det är mycket lätt att göra om misstag. Stora misstag som svider rejält gör man aldrig om. Små misstag kan man göra om hur många gånger som helst.