11/10 Premarket DAX

Prognos för igår och hur det blev. Text i kursiv stil från igår

————————————————————————————————————

Inför open har vi ett nytt utbrottsscenario, se bild ovan i 5-mingraf. Vi har gjort många LowerHighs och HigherLows. Om vi får ett utbrott har vi bäst sprängeffekt på ovansidan. Här har vi fått en vägg att spränga emot, se bild nedan.

För att den ska bli riktigt bra borde vi få en rörelse typ denna i bilden nedan.

Detta scenario skulle kunna infinna sig lagom till i eftermiddag då nyhetsfloden kommer med start kl 13.30

———————————————————————————————————

Hur blev det?

Rekylscenariot med break-of-three föll väl ut. Se bild ovan. Vi fick dock ingen större utbrottsrörelse igenom utbrottsnivån.

Premarket inför dagen

Vi har full trend i 5-min just nu premarket, dvs alla 4 MA ligger i rad och pekar upp, se bild nedan.

Vad kan stoppa detta?

  1. Uppgången blir för stark typ eiffeltorn. Då har traders för mycket öppen vinst på för kort tid och vid minsta tvekan börja det säljas av och vi trillar rakt ner
  2. En tung nivå. Vi har ingen trend i 60-min så det finns mycket att plocka ur
  3. När vi har gått för långt för dagen, dvs mer än en genomsnittlig dagsrange

Är det självklart att det blir en uppgångsdag idag?

Absolut inte. Men det finns ett kortsiktigt tryck uppåt just nu och vi befinner oss i en rastäppning om man tittar i 60-grafen, se bild nedan.

Det är dock inte självklart att hela detta raset ska täppas direkt.

Det finns framför allt två tunga nivåer som kan sätta stopp för den här uppgången och det är

  1. Gapclose
  2. Starten på hela raset

Se bild nedan.

Men första timmen är alltid nyckfull och det är inte alls självklart att vi kommer att sticka rakt uppåt. Vi befinner oss just nu (cirka 12 200) vid två motpoler i daily (bottnar).

Huvudscenariot är att vi är på väg uppåt tills motsatsen bevisats tills vi kommer upp till 12 250 eller 12 400.