10/10 Premarket DAX

Prognos för igår och hur det blev. Text i kursiv stil från igår

————————————————————————————————————

Just nu har vi en kontraktion runt 12 000 vilket gör att det finns möjlighet till större rörelser vid open. Se bild nedan.

Det finns både saker som talar för att vi ska vidare nedåt och att vi ska uppåt.

Faktorer som talar för utbrott uppåt

  • MA200 i daily pekar uppåt och vi är dessutom ovanför
  • Vi tog inte ut low för raset nedåt igår

Faktorer som talar för utbrott nedåt

  • Vi tog inte ut 12 000 igår vilket får ses som en svaghet

Det kan bli en spännande open idag!

————————————————————————————————————

Hur blev det?

Vi fick ett utbrott uppåt från triangelkontraktionen, se bild ovan. Utbrottet uppåt kom efter ett false break på nedsidan. Detta är inget ovanligt scenario. Stoppar ska skakas bort.

Vad är vitsen med att blicka tillbaka på hur det gick igår?

Det är för att få feedback på vad man har gjort och om man har missat något. Men man måste vara vaksam på fenomenet ”Analysera bort förluster”. Detta innebär att man i efterhand hela tiden kan se något som gör att man borde agerat annorlunda.

Man får inte glömma bort den statistiska aspekten i trading. Framför allt i daytrading balanserar vi oftast inte långt över 50%-strecket avseende hitratio.

Premarket inför dagen

Nyheter

Vi har en nyhetstung eftermiddag idag med ECB-nyheter 13.30 och CPI (Consumer Price Index) från USA 14.30. Kryddat med USA-open 15.30 finns det chans för lite volatilitet.

Nivåer inför dagen

Det finns en stor nivå och det är gapområdet på ovansidan. På nedsidan har vi närmast starten på senaste uppgången, se bild ovan.

Utbrott?

Inför open har vi ett nytt utbrottsscenario, se bild ovan i 5-mingraf. Vi har gjort många LowerHighs och HigherLows. Om vi får ett utbrott har vi bäst sprängeffekt på ovansidan. Här har vi fått en vägg att spränga emot, se bild nedan.

För att den ska bli riktigt bra borde vi få en rörelse typ denna i bilden nedan.

Detta scenario skulle kunna infinna sig lagom till i eftermiddag då nyhetsfloden kommer med start kl 13.30