8/10 Premarket DAX

Idag var jag tvungen att gå ut med hundarna på morgonen och då förskjuts hela morgonrutinen och det är stolpe in med premarket innan börsen öppnar. Jag vet att detta är en svag länk och just nu jobbar jag extra hårt på att behålla lugnet trots att det blir tight.

Måbraindexet idag är idag jättebra. Det har bara varit på bra under en hel månad nu, se bild nedan. Målet är att det ska vara jättebra eller fantastiskt varje dag men här har jag en lång bit kvar. Men det kommer.

Trägen vinner!

Prognos för igår och hur det gick (Text i kursiv stil är kopierat från igår)

”Huvudscenariot är med andra ord att vi har en uppsida idag. Det finns många nivåer på vägen upp som kan ställa till det. Vi har”

  • 00-nivåer
  • Gapclose
  • Motpoler, dvs tidigare bottnar
  • Partiella trendstarter
  • 50-fib av hela nedgången

Vi kom inte högre än till den partiella rasstarten men fick en snygg vändning där innan vi tuffade vidare uppåt.

Premarket inför idag

Måndag och tisdag denna vecka är relativt tunna på nyheter. Onsdag till fredag är däremot fyllda av nyheter. Detta gör att det troligtvis blir relativt lugnt idag.

Vi studsade precis (8.05) på 50-fibben av hela nedgången i terminen. Se bild nedan.

Terminen har under natten satt nya higherhighs och higherlows i 5-mingrafen. Det krävs med andra ord något tungt för att bryta denna uppgång och då har vi två kandidater.

  • Motpolen i 60-min cash
  • Gapclose i 60-min cash

Gapclose får troligtvis störst betydelse på grund av att vi vandrat längre för dagen och att dessa har en stor reversalfaktor i sig.

Finns det inget som pekar på att vi ska ned idag?

Det enda jag kan hitta är att vi träffade 50-fibben i daily för 20 minuter sedan. 50-fibbar på större rörelser i daily har generellt stor impact. Detta blir dock mer en studs i en fortsatt rörelse uppåt och då handlar det mer om rekyler nedåt.

Nivåer

Vi har en tung nivå där vi är just nu på 12 136. Vi har en större symmetri, 50-fib daily och en motpol i 60-min.

Men det tyngsta idag är som sagt gapclose om vi kommer dit.