27/9 DAX Premarket

Prognos för igår och hur det gick

”Allt detta gör att vi har hyfsat bra odds för att denna kan vara en vändpunkt i marknaden för fortsatt uppgång.

Men det är dock inte säkert att vägen uppåt är spikrak. En hammer är en ”dyr” formation. Vi har ju redan gjort en större rörelse uppåt. Det innebär att om man ska gå in på denna formation rakt upp och ner måste man ha en stor stopp. Vägen uppåt är inte självklar.

Dock bör Low för gårdagen hålla om det ska vara korrekt.”

Så här blev det, se bild nedan.

Som vi kan se i bilden fick vi ingen rekyl alls vid open utan stack rakt upp för att sedan konsolidera. Gapclose är ofta starka motstånd och det fick vi ytterligare bevis för igår. Täppningen av det öppna gapet blev high för dagen och bröts aldrig.

Premarket inför dagen

Den här balansen vi fick mellan 12 260 – 12 300 blir också vägskälet för om vi ska vidare upp eller ned idag, se bild nedan.

Långscenariot, dvs att vi ska vidare upp är troligare än att vi ska vända nedåt idag. Anledningen är att vi troligtvis befinner oss i en rekyl som såg sin botten i förrgår.

Om vi bryter uppåt så har vi ett absolut slutmål på 12 450, dvs där resan ned startade. Nu är det mindre troligt att vi skulle komma så högt idag. Se bild nedan.