25/9 DAX Premarket

Tillbakablick på gårdagen

Jag hade flera scenarion inför gårdagen beroende på om vi bröt 12 400 eller ej. Om vi bröt fanns det möjligheter för en trenddag upp annars sidledes eller svagt ner.

Som vi kan se i bilden så bröt vi aldrig 12 400 och vi fick en svag nedgångsdag. Det vi inte ser i bilden ovan är att vi fick ett ras efter stängning där vi hakade på nedgången i USA. Se bild nedan.

Det som är lurigt med trading är att allt är relativt. I den volatilitet vi har just nu är ett ras på 80 punkter mycket men i en mer normalvolatil marknad inte mycket att hänga i julgranen.

Premarket inför dagen

Tittar vi i 60-grafen i ett 24/7-chart har vi en tydlig trendriktning och det innebär att det är rekyler mot nivåer för short som har företräde idag. Denna trend är dock inte bekräftad ännu i ett 60-min 9-17.30-chart, se bild nedan.

Vändningar och trender syns först i 24/7-chart och följs senare efter av 9-17.30-chart. Det finns för- och nackdelar med att haka på dessa tidiga trender

Fördelen

  • Vi kommer in tidigare och kan få ut längre trades och mer punkter när det är äkta

Nackdelen

  • Fler felsignaler, alla tidiga indikationer på att vi är på väg ner i en tydlig trend är naturligtvis inte äkta