19/6 Hur blev det?

Det är bra att ge en själv återkoppling om hur olika scenarior man målar upp går. Samtidigt måste man naturligtvis ta de statistiska aspekterna i åtanke. Oavsett hur sannolikt ett scenario är så har vi aldrig en 100-procentigt utfall.

Dagen efter en starka trenddagen så målade jag upp ett scenario om att vi troligtvis skulle få baksmälla dagen efter och att det skulle bli ganska dött. Det visade sig bli ett understatement av stora mått. Denna dag fick vi en liten range och det fanns inga incitament allt till några större rörelser.