14 feb – Ordspråk i trading, vad innebär dem?

Det finns många ordspråk i trading och det låter bra. Men det är inte lika lätt att verkligen förstå vad alla dessa ordspråk verkligen innebär i praktiken.

Några av de mest klassiska är följande:

 1. Cut your losses short and let your winners run
 2. You don´t trade the market, you trade your beliefs about the market
 3. By failing to prepare you´re preparing to fail
 4. In investing, what is comfortable is rearly profitable

Cut your losses short and let your winners run

Det här ordspråket har nog förvillat mig mest. Anledningen är alla tusen timmar jag lagt på backtesting av system och edgar. När man håller på det detta så ser man hur lite längre targets gör att hitration går ner. Om jag däremot ökar storleken på stoplossen så ökar hitration. Alla parametrar hänger ihop.

Att ta små förluster innebär i praktiken att man kommer att få en låg hitratio på det man gör, framför allt i swingtrading där man måste ge utrymma för svängningar.

Det som avses med detta ordspråk är att inte låta känslorna styra, dvs att man blir rädd för att ta förluster och låter dessa löpa och bli större och större. Däremot tar man hem en vinst så fort man ligger på plus och ser att priset håller på att vända ner igen. Allt för att undvika att en vinst blir en förlust.

Det här ordspråket är kopplat till att vi gör mer för att undvika förluster än att få vinster. Detta beteende är en av de stora faktorerna till att inte fler tjänar pengar på trading.

You don´t trade the market, you trade your beliefs about the market

Utan att överdriva tänker jag nog själv på detta mer eller mindre dagligen. Hela vårt liv handlar om detta. Vi upplever inte verkligheten utan vår version av verkligheten. Om två personer ser samma sak kommer de att uppleva det olika baserat på vad de tänker och hur de mår för tillfället. Deras historik spelar en avgörande betydelse för hur saker och ting upplevs.

Kan det vara likadant i trading?

Vi trejdar inte marknaden utan vår tro om marknaden. Här är ett axplock av vad olika traders anser om marknaden:

 • Glidande medelvärden funkar inte
 • Glidande medelvärden är det bästa som finns
 • Man kan inte tjäna pengar på daytrading
 • Om börsen går plus-minus-noll går det inte att tjäna pengar på den
 • Stängningskursen är det viktigaste priset
 • Börsen är svår
 • Indikatorer gör beslutsfattandet lätt
 • I år kommer vi att få en trendande marknad och det här ska jag agera på

Beroende på ens tro just nu kommer detta att färga vad man köper och säljer och hur man köper och säljer. Om man ändrar en tro om marknaden kommer ens trading per automatik att förändras. Vi har mycket svårt för att utföra trading som går emot vad vi tror är fel.

Vad är rätt och fel om marknaden?

Det mesta i trading är varken svart eller vitt utan det beror på aktuell situation. Men det finns en hel del saker som jag själv brukar kalla absoluta sanningar. Det innebär att det inte kan vara på något annat sätt. Ett axplock ur den listan:

 • Ju längre mål desto lägre hitratio
 • Ju högre hitratio man söker desto färre trades får man
 • Ju bättre edgar desto färre trades
 • Ju högre procentuella höjder man vill nå desto större drawdown måste man klara av att hantera

By failing to prepare you´re preparing to fail

Slaget om ens trading är avgjort redan innan börsen öppnar. Det har jag sett med min egen trading och många andras trading. Vet du inte vad du ska leta efter och handla innan du börjar är du redan dömd att misslyckas. Det här är inget unikt för trading utan gäller inom alla områden. Men det är mycket mer uppenbart än det är i trading.

Du ska gå upp och hålla ett föredrag inför 1000 personer och du har ingen aning om vad du ska prata om för du har inte förberett dig

Alla inser att detta är dömt att misslyckas. Men hur stor chans är det att vi lyckas i trading om vi inte har en aning om vad vi ska göra innan vi börjar trejda?

Svaret på den fråga är både svårt och enkelt.

Vi kan lyckas bra under en kortare period men vi kommer inte att lyckas i det långa loppet.

In investing, what is comfortable is rearly profitable

Generellt är allt som är bekvämt i trading mindre bra. Däremot behöver inte motsatsen gälla. Bara för att det är obekvämt behöver det inte vara bra.

Vill man ha en högre avkastning måste man också vara beredd på att man kommer att få en ”skumpigare” resa mot målet. Man måste våga ta trades som känns jobbiga och man måste ta lite större risker.

Den stora klassikern är att vänta på bekräftelse på att marknaden ska vända upp. Detta känns bra och är bekvämt, men avkastningsmässigt är det en katastrof. Här har man redan klippt bort en del av den potentiella vinsten och ändå har vi ingen garanti för att det verkligen har vänt. Att det verkligen är så är lätt att testa ut men svårare att inse på egen hand.