21 dec – Ett tråkigt liv

Beautiful brunette young woman with sad face. Sad expression, sad emotion, despair, sadness
Beautiful brunette young woman with sad face. Sad expression, sad emotion, despair, sadness
Allt hänger ihop när det gäller trading. Man kan inte isolera trading från sitt övriga liv och kvaliteten på tradingen blir en spegling av hur man mår generellt. En av de absolut vanligaste problemen en trader har är att han eller hon känner att de har ett tråkigt liv. Man sitter därhemma dagarna igenom ensam med lite social daglig kontakt med andra. 
Har man ett ”vanligt” jobb får man den sociala biten via kaffeautomaten, fikat eller korridorsnacket. Det här är definitivt en faktor som det är lätt att förbise när man tar steget att bli en heltidstrader.
Blir en heltidstrader för att slippa intriger på jobbet
Förutom att man gillar trading så är en stor faktor till att man vill bli en heltidstrader att man vill slippa alla intriger och stress på jobbet. Men det är lätt att glömma bort den sociala faktorn och bara fokusera på det negativa. 

Söka spänning i marknaden för att hotta upp sitt tråkiga liv

Om man tycker att man har ett tråkigt liv är risken mycket stor att man kommer att försöka att göra det lite mer spännande genom att söka detta i marknaden. Konsekvensen blir att man tar trades man inte borde  och att man dessutom övertrejdar, dvs tar många fler trades än man borde.

Kortsiktig och långsiktig tristess

Det finns en kortsiktig och en långsiktig faktor. Den kortsiktiga är att marknaden går långsamt eller rör sig väldigt lite vilket gör att man blir uttråkad för dagen. Då är det lätt att sugas in och ta trades som inte alls överensstämmer med det man har planerat.

Den långsiktiga faktorn är det tråkiga livet där man kan känna sig ensam och att det händer för lite.

Egna erfarenheter

Jag glömmer aldrig när jag själv tog steget att bli en fulltidstrader. Före detta jobbade jag som IT-konsult och var i hetluften överallt. Sedan tystnade telefonen och det blev något av en chock. Nu har jag ett kontor att gå till ovanpå ett företag som säljer sportbilar. Det är omöjligt att inte få ett stort leende på läpparna när man går in i de lokalerna. Jag delar rum med en annan trader och efter nyår får vi in ytterligare en trader i rummet.

Jag sitter hemma på förmiddagarna och sitter på kontoret på eftermiddagarna vilket ger mig balans.

Hur man vill ha det är mycket personligt

Det finns inget rätt eller fel i hur man vill ha det. Det viktigaste är att man är vaksam på om man inte trivs med den situation man har. Annars kommer det direkt att spegla sig i tradingen.

Att känna tristess eller att man har ett tråkigt liv kommer att göra att kapitalkurvan pekar nedåt istället för uppåt. Hur man sedan löser det är individuellt. Ett aktivt socialt liv utanför tradingen kan hjälpa upp. Nu kan man ju dessutom få ett virtuellt socialt liv på sociala medier under tiden man trejdar.