19 dec – Procentrisk / rädda pengar-relationen

A man jumps over the word fear on an arrow, illustrating the bravery and courage needed to overcome and conquer one's fears and anxieties

A man jumps over the word fear on an arrow, illustrating the bravery and courage needed to overcome and conquer one's fears and anxieties

Det finns en mycket tydlig koppling mellan hur rädd man blir för att förlora pengar och hur stora risker man tar. Det är egentligen ganska självklart men ändå inte.

För att se kopplingen är det lättast att gå till ytterligheterna.

Hur rädd hade man varit om man satsade hela sitt tradingkapital på en trade och en förlust hade inneburit att man blev av med alltihop?

Det är nog inte så svårt att visualisera hur det hade känts. Jag tror själv att rädslan för förluster kontra risk ser ut på följande sätt:

2016-12-19_10-41-56

Kurvan är exponentiell. Ju mer rädd man blir för förluster desto mer kommer man att dras emot dem. Dessutom kommer man att klippa öppna vinster som ser ut att hålla på att vända nedåt på grund av rädslan för förluster.

Detta innebär samtidigt att ju större risker man tar i varje affär desto sämre trading kommer man att utföra.

För små risker är också en fara

Paradoxalt nog så kan faktiskt en för liten risk per trade innebära att man inte bryr sig. Det kan innebära att man hoppar in lite hur som helst i marknaden på grund av att det ändå inte har någon betydelse.

Lagom är bäst och det gäller även i trading. Att välja en risknivå man känner sig bekväm med är viktigt. Tar man för små risker händer det inget med kapitalet men blir risken per affär för stor kommer man troligtvis inte vara bekväm i det man gör och det kommer att straffa sig förr eller senare.