10,11,12 dec – Hoppas trading och klustringspsykologi

2016-12-12_06-58-33

Hoppastrading

Hoppastrading är en klassiker inom tradingvärlden och den kan jag själv pricka av på listan. Det handlar om att man går in i en trade utan att man har en aning om setupen är bra eller dålig. Man vet helt enkelt inte om man har en edge i sin trade. För det mesta vet man inte ens var man ska göra exit.

Exit är ett senare problem, den tiden den sorgen.

Den här typen av trading har en väldigt liten chans att lyckas. I det långa loppet är chansen lika med noll. Varför gör man detta?

Det finns flera skäl. Som nybörjare vill man vara inne i marknaden hela tiden och om det blir vinst eller förlust är av mindre betydelse. Det är spänningsmomentet man söker. När man har kommit förbi detta stadie kan det bero på att man inte har en plan för sin trading. Det gör att man hoppar in lite hur som helst i marknaden.

Hur borde det se ut?

  1. Ha en plan för vad och var man ska köpa och sälja i marknaden
  2. Veta att den är vinstgivande på sikt

Punkt två är inte helt enkel och antingen trejdar man saker som är kända och dokumenterat vinstgivande eller så får man kavla upp ärmarna och göra egna tester för att säkerställa att det fungerar

Klustringspsykologi

Jag glömmer aldrig när 2014-års ST3-grupp gick ut och började handla själv. Börsen stack rakt upp i himlen och det var också där de befann sig.

Det är större chans att en börsuppgång ska fortsätta än att den ska sluta i morgon. Detsamma gäller för en bearmarknad. Man kan säga att börsen klustrar.

Mina fem första aktieaffärer gjorde jag på samma gång och alla fem gick jättebra. Min tanke var denna:

  • Hur svårt kan det vara. Det är bara att köpa rätt aktier

Mina fem efterföljande aktieaffärer gick samtliga med förlust och jag förstod fortfarande inte att det var dumt att köpa aktier i fem verkstadsbolag på en och samma gång. Klustringseffekten är gigantisk vilket innebär att det är troligt att alla fem kommer att stiga eller falla samtidigt.

Vi har klustringsproblematik överallt. Börserna följer varandra, faller en så faller de andra.

Faller en aktie inom en viss sektor följer de andra efter. Klustringseffekten är som störst vid fall och inte alls lika påtaglig när vi har uppgångar.

Ligger man på rätt sida och får klustringseffekten med sig i alla sina samtidiga trades är det en enorm lycka, men det kommer att slå tillbaka förr eller senare. Klustringsproblematiken ska man vara mycket uppmärksam på av den anledningen att man troligtvis sitter med en mycket större risk än man tror.

Låt oss säga att man har fem trades igång med en risk på 2% per trades. Är det stor korrelation mellan dessa är risken i själva verket mycket större och kanske upp emot 10%. Det här måste man vara vaksam på.

Korrelationen på börsen gör att det klustrar sig och det här ser man även i sin kapitalkurva. Vissa perioder är börsen gynnsam för det man gör och andra perioder är den mindre gynnsam. Det här måste man lära sig att acceptera.