4 dec – Recency bias

2016-12-04_09-03-14

Recency bias är en av mina favoritbiasar (nytt ord!) och innebär att det som hänt nyligen i vår trading påverkar en mest. Vi tar ett exempel:

Låt oss säga att du under de senaste tre månaderna har ett bra track record när du tittar på din trading men under den senaste veckan har det gått grus i maskineriet och av de senaste 10 affärerna är åtta förluster och du börjar undra vad som är fel. Dina tankar:

  • Har jag tappat känslan?
  • Vad är det som händer?
  • Har marknaden förändrats?

Vi kan vända på scenariot och de senaste tre månaderna har det gått mindre bra men den senaste veckan har åtta av 10 affärer varit vinster. Dina tankar:

  • Nu har jag äntligen knäckt koden till hur man ska trejda
  • Det var den sista justeringen av min entré i marknaden som förändrade alltihop

Slumpen i trading

Vi lägger per automatik mycket större vikt vid det som hänt nyligen i tradingen än det som hände för ett år sedan och detta är mer eller mindre oundvikligt. Men en bra tanke att hela tiden ha med sig är att se varje enskild trade som en i en lång serie ungefär som om vi hade kastat tärning. Ju längre serie desto fler sexor i rad kommer vi att få. Gör vi 100 kast kommer vi antagligen inte att få mer än 3-4 sexor i rad men gör vi 1000 kast är det troligt att vi kommer att få 6-10 sexor i rad.

Detta är lätt att begripa men det är mycket svårare att översätta detta till ens egen trading. Men ju fler trades vi tar desto större serier av förluster och vinster kommer vi att få.

Men att sätta in det som hänt nyligen i det större perspektivet är inte lika enkelt. Recency bias gör att vi ofta överanalyserar det som precis hänt, om det har gått mindre bra, och får en övertro till det vi gör om det har gått fantastiskt.

Backtesting över flera år

Låt oss säga att du har upptäckt ett visst mönster i marknaden under senare tid och det har utvecklat sig på samma sätt varje gång. Chansen är stor att du tänker följande:

Wow, att jag inte har sett detta tidigare. Det här ska jag börja trejda direkt”

Du blir lätt euforisk och kan knappt bärga dig innan du får nästa läge i marknaden.

Slumpen i marknaden kan tyvärr spela oss ett spratt även här. Det du har sett ett antal gånger visar sig inte fungera lika bra om man tillbaka flera år. Jag har själv råkat ut för detta många gånger. Jag ser något i marknaden och blir euforisk samt testar det. Testet visar att det inte alls är vinstgivande över flera år utan bara de senaste månaderna.

Den besvikelse jag själv har upplevt är stor men nu har det hänt så många gånger att jag har blivit härdad.

Det behövs 10 positiva saker för att väga upp en negativ sak

Har vår trading gått dåligt den senaste tiden påverkar detta oss mer än om den har gått bra. Man brukar säga att det behövs 10 positiva saker för att väga upp en negativ sak och det ligger något i detta. Om jag får ett negativt mail och fem positiva mail så är det ändå det negativa mailet jag har i huvudet.

Det här är en universell regel: Om någon skulle säga till dig att du är fult klädd så skulle det kanske behövas 10-20 positiva kommentarer för att radera ut / uppväga denna negativa kommentar.

Vi lägger mer vikt vid en förlust än vid en vinst. Det finns intressanta tester där man kan mäta hur negativa och positiva ord påverkar oss kroppsmässigt. Vi blir svagare om vi tänker ord som förlust och svag. Vi blir starkare om vi tänker ord som stark och vinst. Det här får bli ett framtida blogginlägg men det är fascinerande hur stor betydelse detta har.

Trading i olika tidsperspektiv

Recency bias påverkar oss mer ju kortare tidsperspektiv vi trejdar i av den enkla anledningen är att det sitter mer färskt i huvudet. Detta innebär att fem raka förluster i swingtrading påverkar oss mindre än fem raka förluster i daytrading. I daytrading har vi alla dessa fem förluster rykande färska i minnet medan fem förluster i swingtrading är lite mer utspridda i tiden och vi hinner glömma. Detta är en av många faktorer som gör att daytrading är svårare än swingtrading. Men som med allt annat så går det att träna bort.

Recency bias i ett lite längre perspektiv

Om vi ska titta på recency bias i ett lite längre perspektiv, dvs över flera år så dyker en mycket vanlig fråga upp kontinuerligt:

  • Är det inte viktigare att det jag gör nu har fungerat de tre senaste åren än att det har fungerat över de 15 senaste åren?

Tanken är att nutid har större betydelse för vad som kommer att hända i morgon än vad det som hände för 10 år sedan hade. Jag ser det på följande sätt.

Nutid har större betydelse än vad det som hände för 10 år sedan har sett till vad som kommer att hända i morgon. Vi har en korrelation i marknaden. Men om man ser att något bara har fungerat de senaste tre åren är risken stor att det inte fungerar om ett halvår. Men frågan är komplex och jag har fått fram många intressanta testresultat som pekar på att man måste lägga större vikt vid vad som hänt de senaste åren än vad som hänt för 10-15 år sedan.

2012 och framåt

Alla har nog hört talas om månadsskifteseffekten vilket innebär att börsen överavkastar vid månadsskiftet. Men sedan 2012 har denna effekt varit mer eller mindre utraderad. När jag har gjort tester på klassiska tradingpattern som man kan läsa om i tradingböcker ser jag samma sak. Dessa presterar också sämre de senaste 3-4 åren.

Vad kan det bero på?

Allt som överexploateras slutar att fungera eller kommer att fungera sämre. Ju fler böcker som beskriver specifika edgar i marknaden desto sämre edge (vinst) kommer dessa att få framöver.

Kopplingen mellan hur bra edgen har varit de senaste åren och hur känt mönstret är, är väldigt tydlig. Det här har fått mig att börja gräva i lite mindre publika edgar och här kan man se motsatsen, dvs de har fungerat bättre sedan 2012 än vad de gjort tidigare. En av dessa ska jag presentera på onsdag i ST3.

Att bli medveten om fenomenet recency bias gör att det blir lättare att acceptera variationen och slumpen i marknaden. Men man måste påminna sig om det kontinuerligt.

Allt är färskvara!