2016-10-24 Rädsla, en av de stora hindren för framgångsrik trading

Vilket är det största hindret för framgångsrik trading?

Trading är som en hinderbana och det finns massor med hinder man måste över. För att bli framgångsrik i trading måste man naturligtvis har tillräckliga kunskaper om hur marknaden fungerar. När man har skaffat sig dessa kunskaper kommer de mentala aspekterna in och då är rädsla av olika slag en av de stora hindren för framgång.

I trading finns det många olika rädslor vi stöter på:

  • Rädslan för att göra en förlust
  • Rädslan för att göra ytterligare en förlust
  • Rädslan för att misslyckas generellt
  • Rädslan för att en öppen vinst ska vända till en förlust

Det är både bra och dåligt att vi har ett minne. Minnet gör att vi lär oss och samlar på oss erfarenheter från marknaden vilket gör att vi utvecklas. Men det är också en av våra värsta fiender på grund av att framför allt tidigare förluster gör oss rädda att ta en ny trade. Har vi fått ett antal förluster i bagaget så är risken stor att vi inte vågar vilket gör att vi missar många vinster.

Generellt så avlöser bra och dåliga perioder varandra. Vågar vi inte fortsätta att ta trades när vi fått ett antal förluster i bagaget kommer vi att missa de bra perioderna.

Rädslan för att en öppen vinst ska vända till en förlust

Många tycker att det är hemskt att ligga med en öppen vinst och sedan se att det vänder och blir en förlust. Det som är intressant är att de flesta aldrig funderar på motsatsen, dvs att vi ligger med en öppen förlust och att det vänds till en vinst.

För egen del har det hjälpt mig att hela tiden tänka i sannolikheter och statistik. Vi kan aldrig veta om den trade vi går in i blir en vinst eller en förlust.

Det som genererar mest rädsla

Det som utan diskussioner skapar störst rädsla är att vi riskerar för mycket i varje trade. Har vi en liten risk i varje trade har vi lättare för att hålla en trade i mål. Men ju större risker vi tar pengamässigt och procentuellt desto större rädsla skapar vi och därmed sämre trading.

 

Att vara mentalt stark i kombination med att ta risker man kan leva med i varje trade är lite av en ”Holy grail” i trading.