19 aug – Premarketanalys av DAX

Tillbakablick från igår

Den överlägset tyngsta nivån inför gårdagen var 10 630 som vi kan se i bilden nedan. Toppen på 10 800 går inte heller av för hackor. Men 10 630 är tung på grund av att det utgör ett vägskäl för upp eller ned.

 

2016-08-18_08-14-49

Hur blev det?

2016-08-19_08-13-52

Vi spikade rakt upp mot denna nivå vid open för att sedan trilla ner igen, se bild ovan. Som ni kan se i bilden har vi just nu (fredag 8.17) gjort exakt samma sak.

Det är viktigt att inte sätta prestige i att man ska ha rätt. Vi kommer att ha fel ofta men vissa scenarios är troligare än andra och scenariot ovan hade en ganska hög sannolikhet.

Ett bevis för att marknaden inte alltid gör som man tänkt var ett scenario vi fick på eftermiddagen vid 14-tiden, se bild nedan.

2016-08-19_08-20-12

Vi fick en utbrottsnivå vid 14-tiden och ett återtest mot denna nivå. Det är är en bra short även om big picture innan utbrottet kunde varit bättre. Men marknaden föll inte här och vad den säger oss då är att vi är bullish så det stänker. Vi bryter igenom våra MA direkt efter att vi bryter uppåt dessutom.

Marknaden ger oss ledtrådar hela tiden och det gäller att lära sig att tolka dess. Det är nog detta som jag själv tycker är det roligaste med trading.

Nyheter

Idag har vi inga nyheter av någon större dignitet. Vad innebär det?

Det vanligaste är att vi får en sidledsdag på grund av att det inte finns något bränsle för större rörelser. Men man måste sätta allt i kontext och nivån 10 630 är den som avgör om det här blir scenariot för dagen.

De tunga nivåerna

Med risk för att bli tjatig så är det 10 630 som gäller, se bild nedan.

2016-08-19_08-29-57

Vi har två tunga nivåer till och det är 10 800 (siffra 2 i bilden ovan) samt 10 500-området (siffra 3). Men framför allt 10 800 ligger 200 punkter bort vilket gör det mindre troligt att vi når idag med tanke på avsaknad av nyheter.

The big picture

Flowet är trots allt uppåt, se bild nedan.

2016-08-19_08-34-50

Vi är just nu 5,5% över MA200. Som jämförelse befann sig OMXS30 60% över MA200 år 2000 innan det brakade rakt ner i underjorden.

DAX och OMXS30 är naturligtvis väldigt påverkade av vad som händer på S&P 500 och dess försök att göra nya ATH. Dessutom har vi ju 2 200 för S&P 500.

På grund av att S&P 500 är i ett så viktigt läge är det också den som styr när vi har kommit fram mot 14-tiden på eftermiddagen. Det var exakt detta som hände igår. DAX och OMXS30 blir följa-John-figurer.