11 aug – Premarketanalys av DAX

2016-08-11_08-33-28

The big picture

The big picture av DAX är att den är i en stigande trend. Vi har följande:

  1. Close > MA(200)
  2. Utbrott från tidigare toppar (april – augusti)

Vi har bromsat upp på en gaptäppning från sista december 2015, se bild ovan. Kraften att täppa gap är en av de starkaste krafterna som finns i marknaden. De flesta öppna gap kommer att täppas men vi vet däremot inte när de kommer att täppas. Man kan framför allt dela in gap i två olika kategorier, dolda och öppna gap. De öppna är de som har störst power, det gap vi fick från den siste december är däremot ett dolt gap.

Men gap på så stora tidspespektiv som daily har nästan alltid stor power.

Nyheter för dagen

Idag är den stora nyheten Unemployment från USA 14.30. Den här har möjlighet att ruska om marknaden om det blir större avvikelser. Glöm dock inte att det inte är avvikelsen i sig som genererar rörelserna utan förväntningen av utfallet på nyheten som gör det.

SM-nivåer för dagen

När vi kommer upp på lite mer otrampad mark som vi eventuellt gör idag så får pivotarna mycket större betydelse av den enkla anledningen att det inte finns så mycket annat att titta på. Idag blir det troligtvis en kombination av 00-nivåer och pivotar som kommer att spela en större roll.

2016-08-11_08-45-31

I bilden ovan ser vi redan vilken impact 10 700 har fick igår.

Sammanfattningsvis

DAX har täppt gapet från årsskiftet och det har vi studsat på två dagar i rad nu. Tredje gången gillt heter det ju och det stämmer bra även i trading. Korrelationen mellan DAX och S&P är stor och det tas många osäkra steg upp och ner. Ingen vill sitta med svartepetter. Det innebär att vi får se många ”falska” utbrott från tidigare toppar men detta genererar samtidigt många tradingmöjligheter.

De stora studsnivåerna blir troligtvis 00-nivåerna, dvs 10 700 och 10 800 om vi kommer dit.