1 aug ST3 Advanced

businessman is watching bull and bear concept of stock market and investing ** Note: Shallow depth of field

businessman is watching bull and bear concept of stock market and investing ** Note: Shallow depth of field

Den 10:e är det uppstart för hösten igen i ST3 och det ska bli kul. Den 22 augusti är det uppstart för vårt nya ST3-projekt som vi kallar ST3 Advanced.

Vi har fått många förfrågningar genom åren om att deltagarna tycker att det blir ett stort tomrum efter att ST3 är över. När de nu har lärt sig grundfundamenten i trading och lärt sig att följa ett tradingsystem så vill många vidareutveckla sin trading.

Detta har vi tagit fasta på och startar upp ST3 Advanced i höst. Vi kommer att köra en lektion i månaden som troligtvis kommer att vara mellan 3-4 timmar! Vi spelar in den som tur är för vi inser att det kan vara tufft att sitta och koncentrera sig så lång tid i sträck.

Fokus kommer att vara på strategier där vi har kategoriserat dem. Vid uppstarten den 22 augusti kommer vi bara att titta på gaps. Vi kommer att studera både intradaggaps och gaps på dagsgraf.

En fantastisk sidoeffekt är att både jag och Tobbe behöver göra mycket nu research vilket redan har resulterat i många nya spännande insikter.