23 juni – Brexit eller Skräcksit

Brittain flag

Idag är det dags för britternas folkomröstning. Vad kan vi förvänta oss?

Det finns tre scenarior:

  • Börsrally
  • En stor gäspning
  • Störtdyk

En extra krydda för svensk del är att vår börs är stängd hela dagen i morgon vilket gör att det kan ackumuleras ett rejält tryck vid börsöppningen på måndag. Vi har rekommenderat ST3:orna att stänga sina positioner idag.

Denna händelse har inte så mycket med trading att göra, det är mer gambling. Det kan jämföras med att gå all-in på rött eller svart på rouletten.

 

Nyhetsreaktioner

Reaktionerna på nyheter styrs inte av faktiskt utfall kontra förväntat utfall som man kan läsa om överallt. En mycket större faktor är hur marknaden rör sig innan nyheten släpps. I denna rörelse upp eller ned kan vi med mycket större sannolikhet se hur reaktionen kommer att bli när nyheten släpps.

Även om utfallet blir betydligt sämre än förväntat så är det troligt att vi får en rörelse uppåt om marknaden har rört sig uppåt innan nyheten släpps.

 

Efterhandskontruera

Om man nu väljer att stå utanför börsen när valresultatet offentliggörs så måste man också acceptera att man eventuellt missar en sanslös uppgång på börsen. Det många traders gör är att de väljer att stå utanför men sedan retar ihjäl sig på att de missade en uppgång på 10 procent.

  • ”Hur kunde jag vara så dum?”
  • ”Det här borde jag ha insett, allt talade för att de skulle rösta för att stanna kvar”

Men detta är efterhandskontruktioner. Om det istället slutar med att börsen störtdyker drar de en lättnadens suck för att de valde att stå utanför

 

Visualisera de olika scenarierna

Det är viktigt att visualisera hur man kommer att reagerar beroende på hur utfallet blir i förhållande till hur man har valt att agera. Har man tänkt igenom det ordentligt så är det lättare att acceptera att man inte var med på ett eventuellt börsrally på måndag.

 

Större rörelser kan redan vara intecknade

Förra veckan hade vi ett rejält börsfall och detta berodde på Brexit. Det kan också innebära att all nedgång redan är intecknad vilket gör att det inte blir så stora rörelser som man kan tro på börsen. Tittar man på europaindexen så har de återhämtat sig bra från förra veckan och det tyder på en mer positiv reaktion på brexit-nyheten.

 

Vi har med sannolikheter att göra

Trading har alltid med sannolikheter att göra och hur börsen reagerar på måndag kan vi inte veta. Men spännande är det. Mitt eget förhållningssätt till nyheter av denna dignitet är att jag står vid sidlinjen. Jag har förlikat mig med att missa en eventuell jätteuppgång.

Ens tradingresultat sett över ett eller flera år avgörs inte av en enstaka händelse.