18 maj – Price action kontra Moving Average

2016-05-18_09-23-54

Om man ska hårdra det så finns det två läger i tradingvärlden:

  • De som bara tror och trejdar price action
  • De som bara förlitar sig på indikatorer

Ingenting är svart eller vitt men indelningen är intressant av många anledningar

Om man bara tittar på indikatorer så ser man inte skogen för alla träd och man ser inte vad som verkligen händer i marknaden. Det finns de traders som har så många indikatorer i sitt diagram att priset får en så liten roll att de inte ser vad som händer. Deras bild är att vi alltid är sidledes, se bild nedan.

2016-05-18_09-31-48

Jag har faktiskt sätt ännu värre exempel än detta ovan. En person jag körde mentorskap för hade 12 olika indikatorer i diagrammet.

Bara price action

De som bara tittar på priset tycker att indikatorer är meningslösa på grund av att de ”laggar”, det vill säga de är efter priset på grund av att de är uträknade av priset. Men behöver det vara svart eller vitt?

Naturligtvis inte. Om man tittar på MA som i den översta bilden så blir det väldigt visuellt att marknaden befinner sig i en nedtrend som dessutom ser stabil ut. Att den är stabil kan vi se genom att avstånden mellan de olika MA är ungefär samma hela tiden. Detta gäller framför allt MA med större perioder typ 50, 100 och 200.

En sak som jag själv ger extra uppmärksamhet är om priset kommer för långt ifrån MA, se bild nedan. Detta är ofta ett tecken på att priset kommer att vända tillbaka igen inom en snar framtid.

2016-05-18_09-23-54

Tittar man bara på indikatorer så missar man huvudscenen. Men indikatorer kan hjälpa oss att ta beslut och det som är mjukt om vi bara tittar på priset kan bli svart eller vitt om vi tittar på ett indikatorvärde. Men man ska använda indikatorer med måtta.

Många traders försöker att ”radera” ut förluster genom att lägga på massor med indikatorer. Men det kommer att straffa sig i framtiden.