21 april – Tristess, en kapitaldödare

stick_figure_sitting_bored_800_clr_6937

Trading är ett mentalt minfält och det finns många minor på vägen mot framgång. Minorna ser olika ut beroende på hur mycket kunskap man har samlat på sig.

En stor kapitaldödare är tristess i trading. Det finns många olika sätt detta kan uppstå på. De vanligaste är följande:

  • Vi befinner oss i en marknadsfas där vårt system inte får några setuper
  • Marknaden är lågvolatil och rör sig väldigt lite

Den första punkten är vanligast i swingtrading medan den andra punkten är vanligast i daytrading.

När man råkar ut för marknadslägen där detta uppstår är det lätt att bli kreativ och hitta på saker som ”inte finns”. Man hoppar helt enkelt in i marknaden ändå för att söka puls och spänning. Alla som känner igen sig i detta vet att detta är en kapitaldödare på sikt. Man kan ha tur någon enstaka gång men i det långa loppet är det en katastrof.

Att inte följa sina regler skapar dessutom ett dåligt beteende . När marknaden blir mer gynnsam för oss har vi fått dåliga vanor och det är stor risk att vi tar med oss dessa framöver.

Nybörjaren vill alltid vara i marknaden

Som nybörjare i trading vill man vara i marknaden 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Det här är en fas man ska igenom och den kommer att kosta en slant.

När man kommit förbi nybörjarfasen ställs allting på sin spets. Så länge vi har många trades är allting frid och fröjd men problemet uppstår när vi hamnar i en fas med mindre affärer.

Hur hanterar man perioder där det inte finns så mycket att göra i marknaden

Följande alternativ finns för att inte tristessen och den kreativa ”hitta trades som inte finns”-delen av hjärnan ska aktiveras

  1. Utveckla setuper som fungerar i detta marknadsläge. Det kan vara trades av mer långsiktig karraktär som gör att man ändå befinner sig i marknaden
  2. Syssla med annat under dagen. När det gäller daytrading kan man utnyttja larm för att bevaka priser där setuper kan uppstå
  3. Acceptera att inaktivitet är en del av tradingen.

Den sista punkten tror jag att man har förståelse för först när man har hållit på med trading under många år.