30 mars – Indexen, bra, sämre, OMXS30

 

 

2016-03-30_07-39-56

Det är intressant att jämföra världsindexen S&P 500, tyska DAX med OMXS30 för att se hur starka de är i förhållande till varandra. I bilden ovan ser vi S&P 500 på dagsgraf.

Indexet har gjort en imponerande resa sedan mitten på februari i år. Man kan se det som en gigantisk sidledsrörelse och det visar också det gula MA(200)-medelvärdet som pekar rakt ut åt högre, se siffra 1 ovan.

Om S&P 500 befinner sig i en upptrend eller en sidledsrörelse beror på vilka mätmetoder man använder. Men det är en bra bit över MA200 nu vilket gör att det är svårt att se det annat i en uppåtgående fas.

2016-03-30_07-39-04

Tyska DAX30-indexet ovan befinner sig däremot i en jämviktspendlande nedåtgående trend. Detta gäller generellt för Europaindexen. DAX har också haft en stark period sedan februari men är inte i närheten av den uppgång S&P 500 har gjort.

DAX befinner sig under MA200 och lutningen på MA200, se siffra 1 ovan, pekar också svagt nedåt.

2016-03-30_07-42-12

Sämst i klassen är tveklöst OMXS30-indexet. Både S&P och DAX har haft en uppåtgående trend i mars men inte ens detta har OMXS30 lyckats med, se siffra 1 ovan. MA200 pekar nedåt och för att säga att OMXS30 befinner sig i något annat än en nedåtgående trend måste man vara mycket positivt lagd.

Börsen speglar framtidstro och det vi ser i indexen visar att den är betydligt större i USA just nu än i Europa.