18 mars – Kvinnligt och manligt i trading

business_team_huddle_custom_17144

Efter att har kört ett antal omgångar med ST3 så börjar vissa skillnader mellan könen relaterat till trading utkristalliseras. Detta är sett ur mitt/manliga perspektiv Det jag beskriver nedan är naturligtvis generaliseringar och alla dras över en kam. Det mesta i världen är normalfördelat och det finns naturligtvis många som inte faller inom ramen för det som beskrivs nedan.

Karaktärsdrag hos kvinnliga traders

Försiktiga

Bilden jag har fått genom åren av kvinnliga traders är att de är mycket försiktiga. Detta är både på gott och på ont. Det är bra att ha kontroll på risk. Men att vara för försiktig hämmar också en i tradingen. Man vågar inte prova nya saker eller blir tveksam till om man ska gå in i en affär eller ej.

Vågar inte fråga med rädsla för att blotta en okunskap

Som mest har vi haft 25% kvinnor i ST3 (2014). Men även om vi tittar på mängden frågor vi får procentuellt sätt så kommer inte mängden frågor vi får från kvinnor nära den procentuella fördelningen. När Christina startade sin facebookgrupp för aktieintresserade kvinnor var det många som skrev att detta var det bästa som hade hänt. Nu vågade de ställa vilka frågor som helst utan att känna sig dumma.

Noggranna

Det är mycket mer ordning och reda i kvinnors trading. Framför allt är de mycket mer noggranna än män i allmänhet. Jag får känslan av att beslut tas på bättre grunder än vad som görs när män fattar beslut. Här är det mer – går det så går det.

Har en comfort zone som de inte gärna vill gå ur

Nästan alla kvinnliga traders håller på med aktier. De som har vågat gå ur denna comfort zone är väldigt få. Det är inte fel att bara hålla sig till aktier. Det finns trots allt bara ett syfte med trading och det är att tjäna pengar på det. Men att våga bredda sin reportoar behöverr inte vara negativt. Då kan man hitta saker som kanske passar ens livssituation bättre men även få en större förståelse för hur marknaden fungerar. En sund nyfikenhet tycker jag själv är viktigt för att utvecklas.

Karaktärsdrag hos manliga traders

Ett stort driv att lyckas

Generellt känns det som att män har ett större driv än kvinnor att bli framgångsrika i trading. Jag kan känna att detta är fråga om inställning och även kopplat till självförtroende. Män är mer självsäkra (både på gott och ont) och kan inte se framför sig att de inte ska lyckas med detta.

Riskbenägna

Tyvärr är det mycket ”All-in”-mentalitet hos män. Jag får känslan av att det handlar om att vara lite macho och visa sig inför andra. Detta leder till att relationen till risk inte blir bra. Män är benägna att ta för stora risker. Jag tror att det är kopplat till ett lite för höga tankar om sig själv och sin förmåga.

Dålig självbild – tror att de är bättre än vad de är

Manliga traders tror att de är bättre än vad de i själva verket är på trading. De överskattar sin förmåga. Detta har vi sett många exempel på när vi frågar om hur stor drawdown (procentuell nedgång i tradingkapitalet) de tror sig klara av i början på ST3. När vi sedan har hållit på ett tag så börjar många klaga på drawdowns som inte är i närheten av vad de sagt sig klara av i början.

Kunskapstörstande

Män är i allmänhet kunskapstörstande. De följer så många traders som möjligt på twitter, är med i massor med facebookgrupper och läser allt de kommer över. Att skaffa sig kunskap är definitivt bra. Ett stort problem i trading är att veta vilken kunskap man kan lita på och vilken man inte kan lita på. På twitter är det lite si och så med kunskapsnivån. Men som nybörjare vet man inte vad som är rätt och fel tyvärr.

Generalisering

Jag måste än en gång påpeka att detta är en generalisering och att det är min bild av kvinnligt och manligt. Det jag skrev ovan lades ut i en facebookgrupp och det kom direkt kommentarer om att några av punkterna borde byta kön.

Jag pratade med min fru igår kväll om detta och hon tog upp fenomenet med platsannonser. Om en kvinna ser en platsannons och det finns en lista på kvalifikationer så kommer hon inte att söka jobbet om hon inte är expert på alla punkterna. Om man tittar på listan och om han känner igen någon av punkterna så söker han jobbet. Jag tror att detta fenomen spiller över även i aktiesfären.

Det ska bli spännande att se om det kommer fram mer synpunkter kring detta ämne. Att det engagerar står utom all tvivel.