17 mars – Daytradinganalys av Fingerprint

2016-03-17_08-20-57

På daily har vi nu tre dojis i rad. Vi vet aldrig hur många dojis vi kan få innan det smäller. Men vi vet att det kommer att smälla förr eller senare.

2016-03-17_08-28-10

I bilden ovan ser vi Fingerprint i 30-min graf. Vi har tre tunga nivåer

  • Y-High
  • Botten vid 444
  • Y-Low

Den absolut bästa är faktiskt Y-Low.

Varför?

Om vi går nedåt så kommer vi troligtvis få respekt vid gårdagens botten vid 444. Om vi då bryter den så är det troligt att det mesta krutet är bränt och Y-Low utgör en kanonnivå för en long.

Fingerprint befinner sig just nu i en rastäppning vilket gör att det troligaste är att vi öppnar uppåt. Beroende på var vi öppnar så utgör Y-High en bra eller mindre bra motståndsnivå. Öppnar vi nära den är den mindre bra. Ju längre ifrån den vi öppnar desto bättre är den.