25 feb – Undvika katastrofdagar

2016-02-25_07-46-21

I förrgår skrev jag om att det inte är rätt att försöka att undvika att dagen slutar på minus om man ligger på plus för dagen. Man måste acceptera att vi har med sannolikheter och statistik att göra.

Vissa dagar kommer vi att ligga rejält på plus för att sedan sluta på minus men andra dagar kommer det motsatta att hända, dvs vi börja på rejält minus för att sedan sluta på plus.

Finns det då inga undantag?

Stäng ner efter fyra nettoförluster

Egentligen inte, vi måste acceptera sannolikheterna men jag kan ändå se en stor mening med att sluta trejda för dagen om man har fått fyra nettoförluster. Att sätta gränsen vid exakt fyra nettoförluster är individuellt och var denna gräns ska ligga beror till stor del på vilken typ av trading och vilka risker man tar per trade.

Om vi får en dag som är riktigt katastrofal och vi tappar en stor del av vårt kapital, då är risken stor att vi inte återhämtar oss igen. Vi kan bli så mentalt brända att vi inte kommer att klara av att utföra bra trading under en mycket lång period.

2016-02-25_07-55-13

Vad har vi då vunnit?

Ingenting, vi har däremot förlorat ett stort mentalt kapital som vi kan ha byggt upp under en längre tid. Genom att sätta upp en gräns för när man ska sluta för dagen kan man på det viset undvika de värsta katastroferna. Vi måste hela tiden se till att vi kan klara av att trejda dagen efter och det är lika viktigt att skydda vårt mentala kapital som vårt pengamässiga kapital.

Skrivet av Lars Hansson