18 feb – The big picture just nu, är vi på väg upp?

2016-02-18_07-30-39

Vilken är den stora riktningen i marknaden? Har vi vänt och är på väg upp igen?

Att titta på marknaden på ett objektivt sätt är alltid det bästa sättet att svara på dessa frågor. Vi ska besvara frågorna genom att titta på riktningen just nu på några olika sätt.

Close i relation till MA(50) och MA(200)

Om senaste Close ligger under MA50 som i sin tur ligger under MA200 har vi en nedtrend. Ligger de uppradade åt andra hållet har vi en upptrend. Alla andra kombinationer visa på en osäkerhet i riktningen eller att vi helt enkelt är sidledes.

Sedan början på december har riktningen mätt på detta sätt varit solklart nedåt. Men nu har vi faktiskt fått en Close som ligger precis över MA50. Vi har med andra ord en första liten glimt av en uppsida i marknaden just nu.

Close över / under MA(200)

2016-02-18_07-44-50

Tittar vi på om Close är över eller under MA200 så är riktningen solklart nedåt just nu.

Close över / under MA(12)

2016-02-18_07-46-08

Det tredje sättet att definiera riktningen i marknaden på är att titta i månadsgrafen och se om vi har stängt över eller under ett MA12. I bilden ovan ser vi att vi är solklart under MA12. Med detta sätt att definiera riktningen på tittar vi bara en gång per månad, dvs efter avslutad månad.

Higher highs och lower lows

De tre sätten ovan definierar riktningen i marknaden på ett sätt som är svart eller vitt. Men man kan också titta på bottnar och toppar i marknaden.

2016-02-18_07-49-41

För att kunna sätta ut lägre bottnar (Lower Lows, LL) och toppar (Lower Highs, LH) måste man ha en referens att utgå ifrån. I bilden ovan har jag två olika referenser vid de blå pilarna. De LH med vit bakgrundstext refererar till den högra pilen och de med blå bakgrundstext refererar till pilen längst upp till vänster. Oavsett hur man tittar på detta så är bilden entydig. Vi är solklart på väg nedåt. Vi har bara lägre bottnar och lägre toppar.

Slutsummering

Slutresultatet av denna analys är att vi för första gången har ett litet embryo till att förstöra den tydliga riktningen nedåt som vi har haft sedan början på december. Men alla andra sätt att definiera riktningen i marknaden talar sitt tydliga språk.

Vi är solklart nedåt.

Att tala om en trendvändning är fortfarande mycket långt borta .

Skrivet av Lars Hansson