3 feb – Sex (objektiva) sätt att detektera riktningen i marknaden på

2016-02-03_06-21-29

Hur detekterar man riktningen i marknaden?

Det finns många sätt att göra detta på och nedan listar jag sex av dessa.

1 Close över/under MA(12) på månadsgrafen

2016-02-03_08-19-47

Detta sätt att avgöra riktningen i marknaden på ger minst brus och felsignaler. Baksidan är att man kan ligga fel i nästan en hel månad innan man har fått en stängning över eller under MA(12).

Just nu är vi solklart under MA(12) vilket innebär att marknaden är nedåt

2 Close över/under MA(200) på dagsgrafen

2016-02-03_08-23-00

I bilden ovan ser vi att vi är långt under MA(200) vilket innebär att riktningen just nu är nedåt

3 MA(50) över/under MA(200) på dagsgrafen

2016-02-03_08-24-32

I bilden ovan ser vi att MA(50) är långt under MA(200) vilket innebär att även detta sätt att detektera riktningen på visar att vi är nedåt

4 Higher Lows  och Lower Highs

2016-02-03_08-31-44

Detta sätt att definiera riktningen i marknaden på är det svåraste och involverar mjuka parametrar. För att vi ska kunna sätta ut toppar och bottnar som är lägre eller högre måste vi ha en referens att jämföra emot. Den har jag kallat referenstopp i bilden ovan. Utifrån den så ser vi att vi får lägre toppar (Lower High, LH) och lägre bottnar (Lower Low, LL).

Med detta sätt att definiera riktningen i marknaden på får vi också fram att riktningen är nedåt

5 Ställ dig ett par meter bakom skärmen och avgör vilken riktning marknaden har

När man sitter nära skärmen är det lätt att sugas in i den och gräva ner sig i detaljer istället för att se den stora bilden i marknaden. Backar man ett par steg så blir det ofta lättare att avgöra riktningen.

Det fanns en mycket framgångsrik trader som satt och läste böcker i en stol 3-4 meter bakom skärmarna hela dagarna. Först när det var tydligt vart marknaden pekade gick han fram och tog trades.

Även den mest optimistiska tradern kommer troligtvis fram till att riktningen är nedåt om man står ett par meter bakom skärmen. Men det är faktiskt inte helt säkert. Både med variant 4 och 5 finns det faktiskt en möjlighet att se en uppåtgående marknad. Ser man flera års data i grafen kan det bli så, se bild nedan.

2016-02-03_08-40-26

6 Låt ett barn berätta vilken riktning marknaden har

Det här låter kanske tramsigt men det är inte så dumt som det låter. Som trader kan man vara färgad av det som har hänt och inte alltid se objektivt på marknaden. Från ett barn får man ”The real truth”!

Kontentan av alltihop

Oavsett vilken metod vi använder så får vi fram att riktning är nedåt just nu på OMXS30. Vad metod sex ger får läsaren själ ta reda på. Maila gärna och berätta, info@minbors.se

Skrivet av Lars Hansson