MinBörs

14 jan – S&P 500, big drop

14 januari, 2016 larshansson 0

S&P 500 föll 70 punkter mellan 16-21 igår innan den lade sig till vila. Tittar man på den justerade volatiliteten vid siffra 1 i bilden ovan så ser vi att vi snart är uppe vid […]

MinBörs

12 jan – ST3 når nya dimensioner

12 januari, 2016 larshansson 0

Igår gick jag igenom det vi kallar en fast setup. Den kanske viktigaste ingrediensen i hela ST3-projektet är att deltagarna skapar dagliga hårt inrotade rutiner för sin trading. Övning ger färdighet heter det ju och […]

MinBörs

11 jan – OMXS30

11 januari, 2016 larshansson 0

OMXS30-indexet befinner sig i en fallande trend precis som de övriga indexen. Vi har en större utpost vid siffra 1 på nedsidan som kommer att bli en nyckelnivå. Där vi befinner oss just nu finns […]

MinBörs

8 jan – Uppstuds på DAX30

8 januari, 2016 larshansson 0

Vi har med vår definition på bearmarknad varit i denna ett antal månader nu. Den har blivit mer och mer tydlig på senare tid. Just nu har vi följande karaktärsdrag på DAX30. Under MA200 Under […]