14 jan – ST3 uppstart för 2016-gruppen

ST3-logga v2

Igår var det uppstart för 2016-gruppen. Det är alltid lite pirrigt när man börjar med en ny grupp. Det är antagligen detta man kallar premiärnerver.

Vi har gjort om mycket till 2016 och det känns verkligen bra. Förändring till det bättre är alltid positivt. En del saker vi har förändrat

  • Mer fokus på strategier för olika typer av marknadsläge
  • Mer mentala bitar än vi hade 2015 men i mindre doser varje gång
  • Fyra gästföreläsare där Peter Nilsson är en av dem
  • Ett bredare spektra av tradingperspektiv
  • Mer dialog mellan oss under lektionerna

Tidshorisont

Vi har tidigare varit så fokuserade på att bara prata om swingtrading. Här har vi haft otur när vi har tänkt. Naturligtvis ska vi titta på så många olika tidsperspektiv och infallsvinklar på trading som möjligt. De som är med kommer självfallet inte att bara hålla på med swingtrading hela livet ut.

Diversifiering i trading är viktigt

Positiontrading kommer vi att ha en lektion om och även en lektion om fundamental analys.

Skrivet av Lars Hansson