13 jan – Kinaindexen, mästare i volatilitet

2016-01-13_07-11-31

Tyska DAX-indexet anses vara mycket volatilt men det är en viskning jämfört med vad Kinaindexen har presterat det senaste året. Nu har man infört en regel där börsen stoppas under 15 minuter om det rör sig mer än fem procent och det stoppas helt för dagen om det rör sig mer än sju procent.

Det finns två stora index i kina och det är Kina300 som kallas CSI samt Kina50 som kallas XINHUA. Det sistnämnda försökte jag uttala under den senaste ST3-lektionen med mindre lyckat resultat!

Tittar vi i grafen över CSI-indexet i bilden ovan så ser vi mycket extrema dagar under 2015. Anledningen till att det inte ser lika extremt ut under 2016 är på grund av de införda reglerna där börsen stoppas vid mer en sju procents rörelse. Hittills under 2016 har detta hänt två gånger

Det andra stora kinaindexet XINHUA ser vi i bilden nedan.

2016-01-13_07-10-01

Jämför man dessa index så ser man inte helt förvånande en mycket stor korrelation mellan dem. Jag kommer för egen del att följa dessa index mycket noggrant under 2016 men kommer inte att sätta en riktig krona på spel innan jag vet hur de fungerar.

Om det sker ett börsstopp på grund av för stora rörelser kan man bli sittande med svartepetter till börsöppningen dagen efter. Vad det kan innebära i extrema situationer kan man bara drömma om.

2016-01-13_07-10-01

Just nu har vi en stark kontraktion, se bild ovan. Detta innebär lugnet före stormen. Med tanke på volatiliteten hittills kan stormen bli rejäl och en större rörelse inom kort är att vänta.

Om stormen blir nordlig eller sydlig är svårare att förutspå.

Skrivet av Lars Hansson