23 dec – S&P 500 och bara positiva 5-år, , blir det så även 2015?

2015-12-23_06-45-42

Alla år med slutsiffran fem på S&P 500-indexet har slutat på plus sedan S&P 500-indexet startade i slutet på 1800-talet. I bilden ovan ser vi indexet sedan 1975. År med slutsiffra fem är inringade. I tabellen nedan har vi data för S&P 500 år för år sedan 1928.

2015-12-23_06-48-42

Som vi kan se i tabellen har vi 100% hitratio på dessa 5-år. År 2015 ligger just nu på -1%. Tittar vi i tabellen ovan ser vi att år som slutar på noll och ett har varit historiskt svaga år.

Vilka slutsatser kan vi dra av detta och finns det någon vettig förklaring till att alla år som slutat på fem har gått med plus?

Följande saker kan vi konstatera

  • Driften på börsen är uppåt och 68% av alla år har gått på plus
  • Det finns tre år som bara haft två förlorande år (3, 8, 9)
  • Vi har nio mätvärden per slutsiffra vilket gör det statistiska mycket svajigt

Är 5-år magiska?

Möjligheten att något av dessa tio slutår ska ha bara plusår inte är så osannolik. Men det skulle lika gärna kunna varit år som slutat med åtta, nio eller en annan slutsiffra. För att man ska kunna hitta någon större statistisk relevans i femår måste vi i så fall hitta någon underliggande förklaring till att det är så.

Månadsskifteseffekten har en underliggande förklaring i månadssparande i fonder och dylikt. När det gäller slutår med fem känner jag inte till något underliggande fenomen.

Men det är kul statistik och det blir spännande att följa hur S&P 500 slutar 2015. Blir det första året i historien som vi slutar på minus?

God Jul!

2015-12-23_07-41-24

Skrivet av Lars Hansson

1 Trackback / Pingback

  1. 7 Jan – Första minusåret för S&P 500 någonsin som slutar på fem |

Kommentarerna är stängda.