10 dec – Igenkänningseffekten i trading

2015-12-10_06-41-01

När vi går in i en affär och ska köpa tvättmedel så tittar de flesta på Ariel och tänker omedvetet:

”Detta är bra grejer”

Varför associerar vi Ariel till något bra? Den enkla anledningen är att vi har blivit exponerade för så mycket Arielreklam att vi tror att det är bra.

Hjärnan har en förmåga att associera något känt till något bra också. Det finns undantag från denna regel, men generellt är det så.

Det är därför reklam fungerar. När vi går runt i butiken så väljer vi det vi känner igen.

Det känns tryggt!

Kan det vara likadant i trading?

Man skulle kunna vända på frågan och undra varför det skulle vara annorlunda.

Det vi känner igen i trading tror vi per automatik också är bra och framför allt rätt. Några exempel:

  1. Target ska vara minst dubbelt så stor som stoploss
  2. Huvud-skuldraformationer är fantastiska

Problemet med all information om trading på nätet är att alla kopierar av alla. Det innebär att en sanning blir ännu mer sann ju fler ställen vi ser den på.

En viss skepsis är sunt att ha i trading. Men samtidigt en öppenhet för att det man tror på just nu kanske inte är helt rätt.

Vad gäller de två punkterna ovan så kan jag direkt säga att punkt nummer ett är nonsens. Det går att ha nästan vilken target/stop-relation som helst. Det som händer är att vi får en annan uppsättning av bland annat hitratio, drawdown etc.

Punkt nummer två är svårare och jag tror aldrig att någon kommer att kunna bevisa att Huvud-skuldra-formationer inte har en edge i praktiken. Det finns de som har gjort ett försök att bevisa det. De kom fram till att de inte fungerade. Det stora problemet är att det är så individuellt hur en HS-formation måste se ut och hur den inte får se ut.

Man ska inte köpa allt man läser med hull och hår. Har man möjlighet ska man försöka att verifiera det själv. Men en mottaglighet för information är viktig att ha för att kunna utvecklas.

Ett öppet sinne med en en smula skepsis!

Skrivet av Lars Hansson