4 dec – Återkoppling, hur gick det med veckans analyser?

Återkoppling till veckan

En mycket viktig sak i trading är att gå tillbaka och titta på veckan som har gått och se hur ens trading och analyser föll ut. Detta bör göras både på vecko- och månadsbasis. När månaden är slut bör en större genomgång göras som kan ta en halv upp till en hel dag.

Men det finns en del fallgropar att trilla i när man gör analysen av hur veckan har gått. När man gör sin veckoanalys måste man samtidigt ha slumpen och komplexiteten i marknaden i åtanke. Vi har för det mesta inte rätt mer än två gånger av tre och periodvis är det mycket sämre än så.

Vi kommer att ha fel och det är en del av tradingen som man måste acceptera. Det behöver inte innebära att man har gjort dålig trading eller en dålig analys. Det finns för många faktorer i marknaden som spelar in.

Måndag 30/11 JM och OMX

JM

I måndags tittade jag på JM som befann sig i startgroparna på att täppa igen raset från april, se bild nedan från i måndags.

2015-11-30_06-59-56

Hur ser det ut just nu?

2015-12-04_07-16-25

JM gjorde ett utbrott från nivån runt 250kr. Det är troligt att den kommer att stöta på patrull vid 275kr på vägen upp.

OMXS30

2015-11-30_07-11-18

OMXS30 hade både en triangelliknande formation samt en utbrottsnivå vid 1537 i måndags. Analysen var osäkerhet på grund av att OMXS30 släpar efter de andra indexen. Men vi har fritt över 1537.

2015-12-04_07-45-09

Vi fick några stick över 1537 innan störtdyket igår. Triangelformationer har en tendens att försvinna i framtiden om de blir sågade. Tittar vi i grafen ovan är det inte helt lätt att se denna formation.

Detta gäller generellt för formationer. Vi ser de som fungerade men de som inte fungerade ser man inte lika tydligt. Vi har ytterligare ett exempel på detta i OMXS30-indexet i form av den upp- och nedvända huvud-skuldraformationen som bildades i oktober.

Att osäkerheten är stor i OMXS30-indexet bekräftar även denna vecka.

Onsdag 2/12 Telia  och Nordea

2015-12-02_06-13-58

Analysen av Telia var att det fanns bättre aktier att sätta pengar i just nu. Telia har avvisat både nedgångar och uppgångar vilket gjorde det troligt att den kommer att röra sig sidledes under en tid. Det har inte hänt någonting i Telia men det har och andra sidan bara gått två dagar.

2015-12-04_07-54-31

Nordea

2015-12-02_07-48-07

Scenariot för Nordea har inte förändrats nämvärt, se bild nedan. Vi är fortfarande kvar i triangelformationen som antagligen kan bli explosiv när vi väl bryter oss ur åt något håll.

2015-12-04_08-00-58

Men triangelformationer ska man vara försiktig med och dessa är en av några få undantag då det faktiskt kan vara bättre att vänta på utbrottet ur den istället för att gå in innan aktien har visat riktning.

 

Skrivet av Lars Hansson