2 dec – OMXS30 på väg ur zonen

2015-12-02_06-36-47

Tittar man på OMXS30-indexet så kan man dela in det i zoner där priset har funnit en jämvikt under en längre tid för att sedan bryta sig ur och gå vidare till nästa zon.

Just nu befinner indexet sig i gränslandet mellan två zoner, se bild ovan. Mycket talar för att det kommer att klara av att bryta sig upp och in i nästa zon. Men det sker på ett osäkert sätt.

Den stora bromsklossen för indexet kommer att bli 1 600-nivån. Här hittar vi bland annat följande bromsklossar:

  • 00-nivån
  • Starten på racet nedåt
  • Mittpunkt för hela zonen

Med tanke på hur osäkert OMX har rört sig hittills så är det inte säkert att vi kommer dit i december. Men det som talar för att vi kommer dit är den normalt sett starka decemberperioden. Det är en kamp mellan negativa och positiva krafter. Där de positiva troligtvis kommer att vinna men inte utan en rejält motstånd.

Skrivet av Lars Hansson