25 nov – S&P 500 på väg mot ett minfält

2015-11-25_07-18-08

Hinderbana

S&P 500 är på väg mot en vägg av hinder på väg upp. Vi har följande:

  • 00-nivå i form av 2 100
  • All-Time-High
  • Mycket volym sedan tidigare
  • Nyskapad topp från den 3 november

Som grädde på moset har vi dessutom gjort en längre rörelse som har stannat av de senaste två dagarna.

Vilket är det troligaste scenariot just nu?

  • Det troligaste scenariot är att vi kommer att rörs oss vidare uppåt

Men som trader måste man kunna se båda sidor på myntet, det vill säga både lång och kortscenario. En fantastisk bieffekt till att göra detta är att man kommer att sätta mindre prestige i hur utfallet blir. Man kommer ju ändå att få rätt!

2015-11-25_07-36-56

I bilden ovan ser vi S&P 500 på en 60-minutersgraf. Här kan vi se att vi har fått en utbrottsnivå strax under 2 100. Gör vi en symmetrianalys och tittar på storleken på tidigare svingar så får vi ett målområde uppåt vid 2 008 – 2014 vilket är strax under All-Time-High.

Om marknaden är väldigt explosiv och stark kan den forcera alla hinder lätt som en plätt men så ser det inte ut just nu. Det innebär att marknaden måste ta mer sats för att forcera hinder. Tittar man i 60-mingrafen ovan så har marknaden tagit sats och det skulle kunna tyda på att vi är redo att göra ett utbrott. Men med tanke på vad som vänder ovanför är det definitivt inget utbrott jag skulle villa pantsätta mitt hus på. Får vi ett utbrott från vår nivå är det troligt att det kommer att dödas väldigt snabbt.

Slutsatsen är att vi troligtvis kommer att få tvära kast fram och tillbaka och det kommer inte att bli några ”lätta” pengar genom att trejda på S&P 500 under den närmaste tiden.

Skrivet av Lars Hansson