2 nov – Stela människor är sämre traders

Stéfan

Förr trodde man att kropp och knopp inte hade något med varandra att göra. Idag kan det tyckas absurt, men ingenting är självklart och det gäller framför allt trading.

Det har gjorts många studier på traders avseende de mentala aspekterna. En av de mer utstickande studierna var en som studerade olika länders traders. En annan studerade rörlighet i kroppen kontra tradingresultat.

När det gällde en persons kroppsliga rörlighet och hur duktig trader han var så hittade de en tydlig koppling i att stela traders kroppsligt var sämre traders. Frågan man kan ställa sig är vad relevansen är i detta samband är. Men teorin kring detta var att de som är stela kroppsligt också är stela i hjärnan. För en trader innebär detta att man har svårare för att anpassa sig och att man bland annat har svårt att ändra uppfattning och att ta förluster.

När det gäller traders i olika länder så hittade man kopplingar mellan temperament och hur duktiga traders i detta landet var. Slutsatsen var att traders i länder där temperamentet generellt var stort som till exempel i Italien och Spanien, hade sämre traders över lag. De kunde helt enkelt inte ta förluster utan överreagerade.

Om det verkligen förhåller sig på det viset som dessa studier försöker påvisa vet jag inte. Men det är en spännande tanke att både ens kroppsliga tillstånd för tillfället och lynnet hos folk i ett land skulle påverka ens tradingresultat.

Skrivet av Lars Hansson