23 okt – Sverige och Money Management

2015-10-23_07-09-44

Jag hade aldrig kunnat drömma om att jag skulle skriva detta inlägg någonsin. Men det känns helt rätt att göra det nu.

I trading är det a och o att ha koll på sin risk. Tar man för stora risker så kommer man förr eller senare att bli av med sitt tradingkapital. Det är bara en fråga om tid. Beroende på hur stort kapital man har kan man jämföra det med en stor vall runt en damm. Är vallen väldigt stor så är det stor chans att den också kommer att hålla. Är den liten så är risken mycket större för att den kommer att brista förr eller senare. Precis så är det också i trading. Ett litet tradingkapital har en mindre chans att stå emot ett bombardemang än ett stort tradingkapital.

Ett av de värsta exemplen jag kan komma på just nu avseende riskhantering och Money Mangement är hur landet Sverige hanterar sitt tradingkapital i dagsläget. Pengarna bara rinner iväg och det finns ingen koll på risk över huvud taget. Om detta skulle vara ett tradingkonto så skulle det vara en katastrof och det kan bara sluta på ett sätt – ruin.

Ett lands finanser är naturligtvis mycket mer komplext än en enskild traders tradingkapital men det finns ändå många likheter. Tar man för stora risker under en längre tid så kommer det inte att gå bra.

Skrivet av Lars Hansson