21 okt – Ischimoku

Jag var på ett föredrag på Trading Expot i Las Vegas som handlade om Ischimoku, se bild nedan på S&P 500 daily.

2015-10-21_05-58-43

Ischimoku består av ett moln som vi kan se i bilden som ett område och fem linjer. I stort funkar det så att vi är bullish om vi är över molnet och bearish om vi är under molnet. Linjerna hjälper oss sedan att detektera var vi ska gå in i marknaden. Molnet i en uppåtgående eller nedåtgående trend kan man se som en stor glidande stoploss.

Har vi en tydlig trendriktning upp eller ned så ser allting både bättre och lättare ut. Som vi ser i bilden ovan så är det inte det vi har i S&P 500 under 2015. Just nu är vi med andra ord bullish enligt Ischimoku!

Skrivet av Lars Hansson