6 okt – Kompott av alla riktningar just nu

Just nu har vi ett härligt potpurri av olika riktningar i världsindexen. På grund av att de är så korrelerade så räcker det med att titta på ett av dem, även om det finns vissa skillnader.

Tittar vi på tyska DAX30-indexet har vi i månadsperspektivet en upptrend, se bild nedan.

2015-10-06_07-32-49

Bryter vi oss ned till dagsgrafen har upptrenden bytts till en nedtrend, se bild nedan.

2015-10-06_07-28-26

Går vi ner i 60-minutersperspektivet hittar vi en sidledsrörelse, se bild nedan.

2015-10-06_07-30-25

5-minutersgrafen sluter cirkeln med en upptrend, se bild nedan.

2015-10-06_07-31-05

Vilken trendriktning man ska gå efter beror naturligtvis på i vilket tidsperspektiv man trejdar. Men om man tycker att trading just nu är svårt så behöver man inte skämmas.

Det finns en tumregel i trading och det är att trading är ”enkel” om alla högre tidsperspektiv har samma riktning som det tidsperspektiv man trejdar i. Om vi trejdar i 60-minutersgrafen och både daily och månadsgrafen har samma riktning som 60-minutersgrafen så är det ”enkelt”. Har vi mixed signals mellan dessa tre så innebär det per automatik också att vi har mer vågskvalp i rörelserna.

I det läge vi befinner oss i just nu så kvittar det i vilket tidsperspektiv vi trejdar, vi har ändå ingen samstämmighet i de högre tidsperspektiven. Paradoxen just nu är att vi faktiskt har tydligare riktningar i de kortare intradagperspektiven än i de högre.

Skrivet av Lars Hansson