25 sep – Är det självklart att vi ska vidare nedåt, del två

När man håller på med trading i dagsperspektivet är det lätt att bara tro att det finns ett perspektiv, men det kan vara värdefullt att studera både veckografer och månadsgrafer. Tittar man i en månadsgraf, veckograf och en dagsgraf kan man till och med få tre olika rikningar som marknaden rör sig i. Håller man på med intradaghandel är detta faktum en del av vardagen. Det är sällan som alla intradagperspektiv pekar åt samma håll.

Det som är intressant med detta är att vi kan ha ett bra läge för long i ett perspektiv men ett bra läge för kort i ett annat perspektiv. Tittar man till exempel i månadsgrafen för OMXS30 så blir de bättre och bättre köpläge ju längre ned vi kommer. Ska man studera symmetri och tidigare toppar så ska vi ytterligare en bit ned mot 1300.

Objektivitet i trading är inte lätt och för att definiera vilken riktning marknaden verkligen har kan vi bara titta på riktningen på MA100 i månadsgrafen och den pekar tydligt uppåt fortfarande, se bild nedan.

2015-09-25_07-36-30

Hur hänger då detta ihop med att många tradingsystem anser att vi är i en bearmarknad på grund av att vi till exempel använder ett MA(12) på månadsgrafen som indikator för detta?

Allt handlar om vilken tidshorisont vi har i vår trading. MA(12) används ofta för swingtrading, det vill säga lite kortare trades, men sysslar vi med positiontrading eller trading på ännu längre sikt har vi en helt annan karta.

I bilderna nedan ser vi en 60-minchart på DAX30 just nu (7.58) som pekar nedåt medan 1-mincharten pekar uppåt.

2015-09-25_07-57-36

 

2015-09-25_07-58-12

 

Skrivet av Lars Hansson