16 sep – Börsen 2015

2015-09-16_07-42-11

Det finns fortfarande mycket kvar av börsåret 2015 och första oktober ska vi få den största nedgången i mannaminne enligt Martin Armstrong. Om det blir så står skrivet i stjärnorna.

Men redan nu kan vi säga att 2015 är ett exceptionellt år. I bilden ovan ser vi S&P 500 på en dagsgraf. Vi kan urskilja tre faser:

  1. Stark upptrend de första tre månaderna (ännu mer extremt på OMXS30 och DAX)
  2. Högvolatil sidledsrörelse
  3. Fritt fall i augusti

En klassisk indelning i marknadsfaser är att kombinera volatilitet med trend och följande indelning är vanlig:

  1. Lågvolatil nedtrend
  2. Lågvolatil sidledsrörelse
  3. Lågvolatil upptrend
  4. Högvolatil nedtrend
  5. Högvolatil sidledsrörelse
  6. Högvolatil upptrend

Jag glömmer inte när jag under ett webinar i ST3 i april berättade om de olika marknadsfaserna på indexen och att vi i princip bara har tre av dessa (3, 4, 6). Sidledsrörelser ser vi väldigt sällan och bara under kortare perioder. Börsåret 2015 har bevisat att sidledsrörelser på indexen kan förekomma och dessutom högvolatila sådana. Men tittar vi tillbaka på S&P 500 sedan 1970-talet hittar vi inte detta.

Det vi fortfarande inte har sett är en lågvolatil nedtrend och det är svårt att se framför sig hur detta ska kunna uppstå. Men det är säkert möjligt även om det är svårt att se hur.

Skrivet av Lars Hansson