11 sep – Symmetri och asymmetri

Marknaden är förvånande symmetrisk i pris och tidsperspektivet. Jag kan bli fascinerad över hur stark denna symmetri är.

Gäller detta också mellan en stigande börs och en fallande börs?

Kan vi bara vända på steken?

 

Låt oss säga att vi vill fånga rekyler i en upptrend. Regelverket skulle i sin enklaste form kunna se ut på följande sätt:

  1. RSI(2) < 10
  2. Aktien över MA(200)
  3. OMXS30-indexet ska vara stigande (OMXS30 > MA(12, månad)

Resultatet blir följande:

2015-09-11_08-48-44

Som vi ser i bilden ovan så är lutningen i stort uppåtriktad men vi har två rejäla drawdownperioder 2011 och nu 2015.

 

Kan vi då vända på förhållandena är marknaden är fallande och få ett lika bra resultat? Regelverket blir då på följande sätt:

  1. RSI(2) > 90
  2. Aktien under MA(200)
  3. OMXS30-indexet ska vara fallande (OMXS30 < MA(12, månad)

Resulatet blir följande:

2015-09-11_08-31-51

Det här ser inte så  spännande ut. Det man ska vara medveten om är att vi har en kortare testperiod på grund av att vi oftare är i en stigande marknad än i en fallande. Men så när som en period runt 2008-2009 ser det allt annat än roligt ut.

Slutsatsen är att det inte är riktigt så enkelt att bara vända på steken när vi är på väg nedåt. Vad kan då detta bero på?

  1. Vi har en naturligt drift uppåt
  2. Uppgångar sker normalt sätt långsamt men nedgångar sker normalt sätt snabbt

Vi har med andra or en asymmetri mellan bull och bear.

Som kuriosa visar jag hur det ser ut om vi använder ovanstående regelverk i en bullmarknad.

2015-09-11_08-46-52

Att vara contrarian i en stigande marknad är ingen bra ide.

Skrivet av Lars Hansson